logo
Skip to content

Пряко договаряне • Доставка на работно и униформено облекло за служителите на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0031


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 12.09.2018, 10:34 Изтегли PDF (714 KB)

Покана по ОП № 1

Публикувано на 12.09.2018, 10:35 Изтегли ZIP (1114 KB)

Покана по ОП № 2

Публикувано на 12.09.2018, 10:36 Изтегли ZIP (1131 KB)

Портокол № 1 по ОП № 2

Публикувано на 04.10.2018, 14:42 Изтегли PDF (700 KB)

Портокол № 1 по ОП № 1

Публикувано на 15.10.2018, 17:50 Изтегли PDF (684 KB)

Портокол № 2 по ОП № 2

Публикувано на 15.10.2018, 17:52 Изтегли PDF (648 KB)

Доклад

Публикувано на 15.10.2018, 17:53 Изтегли PDF (883 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 15.10.2018, 17:53 Изтегли PDF (596 KB)

Договор и приложения по ОП № 1

Публикувано на 13.11.2018, 14:52 Изтегли PDF (5724 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 13.11.2018, 14:53 Изтегли PDF (801 KB)

Решение за прекратяване на ОП № 2

Публикувано на 16.11.2018, 15:48 Изтегли PDF (585 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 16.11.2018, 15:49 Изтегли PDF (283 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 23.11.2020, 17:51 Изтегли PDF (1748 KB)