logo
Skip to content

Открита процедура • Доставка на консумативи за касовата дейност по две обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0032


Документи


Решение за откриване на обществена поръчка

Публикувано на 05.10.2018, 14:44 Изтегли PDF (706 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 05.10.2018, 14:49 Изтегли PDF (958 KB)

Документация

Публикувано на 08.10.2018, 10:13 Изтегли ZIP (2060 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 29.10.2018, 15:33 Изтегли PDF (103 KB)

Протокол

Публикувано на 26.11.2018, 18:11 Изтегли PDF (1160 KB)

Доклад

Публикувано на 26.11.2018, 18:12 Изтегли PDF (1216 KB)

Решение за избор на изпълнител

Публикувано на 26.11.2018, 18:12 Изтегли PDF (634 KB)

Договор и приложения по ОП № 1

Публикувано на 07.01.2019, 11:58 Изтегли PDF (7053 KB)

Договор и приложения по ОП № 2

Публикувано на 07.01.2019, 12:01 Изтегли PDF (4221 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 07.01.2019, 12:14 Изтегли PDF (868 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 2

Публикувано на 12.01.2021, 11:45 Изтегли PDF (3219 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 1

Публикувано на 26.01.2021, 16:34 Изтегли PDF (1676 KB)