logo
Skip to content

Открита процедура • Абонаментно обслужване и функционално развитие на информационната система „Парична и лихвена статистика” (ИСПС) в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0033


Документи


Решение за откриване на обществена поръчка

Публикувано на 22.10.2018, 14:29 Изтегли PDF (732 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 22.10.2018, 14:30 Изтегли PDF (943 KB)

Документация

Публикувано на 22.10.2018, 14:30 Изтегли ZIP (666 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение

Публикувано на 26.10.2018, 12:35 Изтегли PDF (670 KB)

Съобщение за промяна на датата на отваряне на офертите

Публикувано на 20.11.2018, 18:15 Изтегли PDF (574 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение

Публикувано на 23.11.2018, 14:36 Изтегли PDF (677 KB)

Протокол

Публикувано на 05.12.2018, 16:18 Изтегли PDF (755 KB)

Доклад

Публикувано на 05.12.2018, 16:20 Изтегли PDF (800 KB)

Решение за избор на изпълнител

Публикувано на 05.12.2018, 16:21 Изтегли PDF (595 KB)

Искане за допълване на оферта и приложения

Публикувано на 20.12.2018, 14:00 Изтегли ZIP (1052 KB)

Протокол

Публикувано на 04.01.2019, 16:41 Изтегли PDF (1125 KB)

Доклад

Публикувано на 04.01.2019, 16:42 Изтегли PDF (678 KB)

Решение за избор на изпълнител

Публикувано на 04.01.2019, 16:45 Изтегли PDF (580 KB)

Рамково споразумение

Публикувано на 07.01.2019, 11:52 Изтегли PDF (6232 KB)

Обявление за възложена поръчка към рамковото споразумение

Публикувано на 07.01.2019, 11:55 Изтегли PDF (808 KB)

Договор и приложения към Искане

Публикувано на 23.01.2019, 11:40 Изтегли PDF (4097 KB)

Обявление за възложена поръчка към Искане

Публикувано на 23.01.2019, 11:55 Изтегли PDF (790 KB)

Искане за допълване на оферта и приложения

Публикувано на 18.10.2019, 15:19 Изтегли ZIP (3934 KB)

Протокол

Публикувано на 30.10.2019, 18:07 Изтегли PDF (652 KB)

Доклад

Публикувано на 30.10.2019, 18:08 Изтегли PDF (682 KB)

Решение за избор на изпълнител

Публикувано на 30.10.2019, 18:08 Изтегли PDF (584 KB)

Договор и приложения към Искане

Публикувано на 02.12.2019, 13:56 Изтегли PDF (28559 KB)

Обявление за възложена поръчка към Искане

Публикувано на 02.12.2019, 13:57 Изтегли PDF (789 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 31.05.2021, 15:44 Изтегли PDF (1599 KB)

Искане за допълване на оферта и приложения

Публикувано на 30.09.2021, 17:09 Изтегли ZIP (57532 KB)

Протокол

Публикувано на 12.10.2021, 17:10 Изтегли PDF (814 KB)

Доклад

Публикувано на 12.10.2021, 17:12 Изтегли PDF (1278 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 12.10.2021, 17:14 Изтегли PDF (1833 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 12.11.2021, 11:09 Изтегли PDF (2625 KB)

Договор

Публикувано на 12.11.2021, 11:11 Изтегли PDF (49699 KB)

Искане за допълване на оферта и приложения

Публикувано на 10.11.2022, 12:03 Изтегли ZIP (4236 KB)

Протокол

Публикувано на 23.11.2022, 17:37 Изтегли PDF (570 KB)

Доклад

Публикувано на 23.11.2022, 17:38 Изтегли PDF (2126 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 23.11.2022, 17:40 Изтегли PDF (3068 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 16.12.2022, 16:35 Изтегли PDF (319 KB)

Договор

Публикувано на 16.12.2022, 16:53 Изтегли PDF (7699 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 06.02.2023, 12:21 Изтегли PDF (277 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 27.02.2023, 16:32 Изтегли PDF (288 KB)