logo
Skip to content

Публично състезание • Следгаранционно сервизно обслужване: поддръжка и ремонт, доставка и подмяна на резервни части, материали и консумативи на служебни автомобили, собственост на БНБ, по четири обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0034


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 29.10.2018, 13:39 Изтегли PDF (690 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 29.10.2018, 13:41 Изтегли PDF (2683 KB)

Документация

Публикувано на 29.10.2018, 13:43 Изтегли ZIP (357 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение

Публикувано на 16.11.2018, 14:27 Изтегли PDF (678 KB)

Протокол

Публикувано на 13.12.2018, 16:34 Изтегли PDF (963 KB)

Решение за избор на изпълнител

Публикувано на 13.12.2018, 16:35 Изтегли PDF (623 KB)

Договор и приложения по ОП № 1

Публикувано на 15.01.2019, 16:58 Изтегли PDF (11271 KB)

Договор и приложения по ОП № 3

Публикувано на 15.01.2019, 17:00 Изтегли PDF (2242 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 15.01.2019, 17:02 Изтегли PDF (928 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 1

Публикувано на 26.02.2020, 15:45 Изтегли PDF (405 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 3

Публикувано на 16.10.2020, 11:43 Изтегли PDF (3014 KB)