logo
Skip to content

Открита процедура • Разработка на информационна система за събиране и обработка на информация и отчети по Закона за платежните услуги и платежните системи

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0035


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 05.11.2018, 11:37 Изтегли PDF (720 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 05.11.2018, 11:37 Изтегли PDF (370 KB)

Документация

Публикувано на 05.11.2018, 11:38 Изтегли ZIP (343 KB)

Съобщение за промяна на датата на отваряне на офертите

Публикувано на 06.12.2018, 17:02 Изтегли PDF (574 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение

Публикувано на 10.12.2018, 11:20 Изтегли PDF (657 KB)

Протокол

Публикувано на 11.01.2019, 16:47 Изтегли PDF (775 KB)

Доклад

Публикувано на 11.01.2019, 16:48 Изтегли PDF (828 KB)

Решение за избор на изпълнител

Публикувано на 11.01.2019, 16:49 Изтегли PDF (583 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 14.02.2019, 11:13 Изтегли PDF (13337 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 14.02.2019, 11:26 Изтегли PDF (2157 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 30.11.2021, 17:26 Изтегли PDF (2824 KB)