logo
Skip to content

Открита процедура • Доставка и монтаж на съоръжения за физическа защита (шлюзови кабини) на служебния вход на сградата на Българска народна банка в гр. София, пл. „Княз Александър I“ №1

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0036


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 05.11.2018, 11:39 Изтегли PDF (693 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 05.11.2018, 11:40 Изтегли PDF (839 KB)

Документация

Публикувано на 05.11.2018, 11:40 Изтегли ZIP (344 KB)

Съобщение за промяна на датата на отваряне на офертите

Публикувано на 06.12.2018, 16:54 Изтегли PDF (574 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение

Публикувано на 10.12.2018, 11:21 Изтегли PDF (676 KB)

Съобщение за отваряне на цени

Публикувано на 19.12.2018, 10:55 Изтегли PDF (50 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 28.12.2018, 17:28 Изтегли PDF (638 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 28.12.2018, 17:28 Изтегли PDF (867 KB)

Протокол № 3

Публикувано на 28.12.2018, 17:29 Изтегли PDF (653 KB)

Доклад

Публикувано на 28.12.2018, 17:30 Изтегли PDF (1062 KB)

Решение за избор на изпълнител

Публикувано на 28.12.2018, 17:30 Изтегли PDF (583 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 28.01.2019, 14:50 Изтегли PDF (1798 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 28.01.2019, 14:51 Изтегли PDF (811 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 24.04.2024, 09:48 Изтегли PDF (278 KB)