logo
Skip to content

Пряко договаряне • Доставка на работно и униформено облекло за служителите на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0037


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 08.11.2018, 17:23 Изтегли PDF (706 KB)

Покана

Публикувано на 08.11.2018, 17:23 Изтегли ZIP (1148 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 20.11.2018, 15:52 Изтегли PDF (650 KB)

Съобщение за промяна на датата за провеждане на договаряне

Публикувано на 20.11.2018, 16:38 Изтегли PDF (577 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 29.11.2018, 16:55 Изтегли PDF (618 KB)

Протокол от проведено договаряне

Публикувано на 29.11.2018, 16:59 Изтегли PDF (583 KB)

Доклад

Публикувано на 29.11.2018, 17:00 Изтегли PDF (774 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 29.11.2018, 17:01 Изтегли PDF (587 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 04.01.2019, 15:21 Изтегли PDF (1822 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 04.01.2019, 15:23 Изтегли PDF (791 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 12.01.2021, 11:43 Изтегли PDF (1893 KB)