logo
Skip to content

Пряко договаряне • Доставка на хигиенни материали, препарати и други консумативи за срок от 1 (една) година

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0038


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 08.11.2018, 17:26 Изтегли PDF (1492 KB)

Покана

Публикувано на 08.11.2018, 17:26 Изтегли ZIP (4486 KB)

Протокол

Публикувано на 15.11.2018, 19:32 Изтегли PDF (1348 KB)

Съобщение за промяна на датата за провеждане на договаряне

Публикувано на 16.11.2018, 17:37 Изтегли PDF (586 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 23.11.2018, 16:42 Изтегли PDF (730 KB)

Протоколи от проведено договаряне по ОП №№ 1, 7, 8, 10, 12 и 13

Публикувано на 23.11.2018, 16:43 Изтегли ZIP (2871 KB)

Доклад

Публикувано на 23.11.2018, 16:46 Изтегли PDF (1232 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 23.11.2018, 16:48 Изтегли PDF (634 KB)

Договор и приложения по ОП № 1

Публикувано на 07.01.2019, 18:54 Изтегли PDF (2712 KB)

Договор и приложения по ОП № 7

Публикувано на 07.01.2019, 18:57 Изтегли PDF (5833 KB)

Договор и приложения по ОП № 8

Публикувано на 07.01.2019, 19:02 Изтегли PDF (3790 KB)

Договор и приложения по ОП № 10

Публикувано на 07.01.2019, 19:04 Изтегли PDF (4751 KB)

Договор и приложения по ОП № 12

Публикувано на 07.01.2019, 19:06 Изтегли PDF (5058 KB)

Договор и приложения по ОП № 13

Публикувано на 07.01.2019, 19:07 Изтегли PDF (4745 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 07.01.2019, 19:09 Изтегли PDF (1164 KB)

Обявление за приключване на договор ОП № 12

Публикувано на 30.12.2019, 11:16 Изтегли PDF (289 KB)

Обявление за приключване на договор ОП № 13

Публикувано на 30.12.2019, 11:18 Изтегли PDF (206 KB)

Обявление за приключване на договор ОП № 8

Публикувано на 30.12.2019, 11:19 Изтегли PDF (199 KB)

Обявление за приключване на договор ОП № 10

Публикувано на 30.12.2019, 11:20 Изтегли PDF (218 KB)

Обявление за приключване на договор ОП № 7

Публикувано на 30.12.2019, 11:20 Изтегли PDF (269 KB)

Обявление за приключване на договор ОП № 1

Публикувано на 30.12.2019, 11:21 Изтегли PDF (276 KB)