logo
Skip to content

Открита процедура • Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (средно и ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за недвижимите имоти на Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0041


Документи


Решение за откриване на обществена поръчка

Публикувано на 23.11.2018, 14:44 Изтегли PDF (695 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 23.11.2018, 14:46 Изтегли PDF (889 KB)

Документация

Публикувано на 23.11.2018, 14:50 Изтегли ZIP (276 KB)

Протокол

Публикувано на 18.01.2019, 17:42 Изтегли PDF (1736 KB)

Доклад

Публикувано на 18.01.2019, 17:44 Изтегли PDF (1755 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 18.01.2019, 17:45 Изтегли PDF (1156 KB)

Решение за прекратяване на процедурата

Публикувано на 29.01.2019, 16:30 Изтегли PDF (608 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 14.02.2019, 14:30 Изтегли PDF (797 KB)