logo
Skip to content

Открита процедура • Софтуерна актуализация на 2 броя банкнотообработващи системи CPS 1500 5/4

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0042


Документи


Решение за откриване на обществена поръчка

Публикувано на 30.11.2018, 16:19 Изтегли PDF (694 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 30.11.2018, 16:20 Изтегли PDF (817 KB)

Документация

Публикувано на 30.11.2018, 16:20 Изтегли ZIP (286 KB)

Съобщение за промяна на датата на отваряне на офертите

Публикувано на 03.01.2019, 17:09 Изтегли PDF (564 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение

Публикувано на 07.01.2019, 12:17 Изтегли PDF (673 KB)

Протокол

Публикувано на 04.02.2019, 18:31 Изтегли PDF (718 KB)

Доклад

Публикувано на 04.02.2019, 18:32 Изтегли PDF (755 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 04.02.2019, 18:33 Изтегли PDF (581 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 05.03.2019, 10:13 Изтегли PDF (1645 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 05.03.2019, 10:14 Изтегли PDF (783 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 21.05.2020, 15:36 Изтегли PDF (270 KB)