logo
Skip to content

Публично състезание • Извънгаранционна поддръжка и развитие на страницата на БНБ в интернет

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0043


Документи


Решение за откриване на обществена поръчка

Публикувано на 07.12.2018, 19:09 Изтегли PDF (739 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 07.12.2018, 19:24 Изтегли PDF (964 KB)

Документация

Публикувано на 07.12.2018, 19:26 Изтегли ZIP (442 KB)

Съобщение за промяна на датата на отваряне на офертите

Публикувано на 02.01.2019, 18:53 Изтегли PDF (1274 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение

Публикувано на 03.01.2019, 12:06 Изтегли PDF (671 KB)

Протокол

Публикувано на 05.02.2019, 16:37 Изтегли PDF (794 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 05.02.2019, 16:38 Изтегли PDF (601 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 28.02.2019, 11:00 Изтегли PDF (37928 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 28.02.2019, 11:12 Изтегли PDF (806 KB)

Обявление за приключен договор

Публикувано на 31.03.2021, 10:07 Изтегли PDF (1965 KB)