logo
Skip to content

Публично състезание • Доставка на нови лицензи за продукти от фамилията MATLAB (или еквивалент), с включена гаранционна поддръжка за срок от 1 (една) година и поддръжка на притежаваните от БНБ лицензи за продукти от фамилията MATLAB от производителя

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0044


Документи


Решение за откриване на обществена поръчка

Публикувано на 11.12.2018, 15:11 Изтегли PDF (706 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 11.12.2018, 15:12 Изтегли PDF (870 KB)

Документация

Публикувано на 11.12.2018, 15:13 Изтегли ZIP (330 KB)

Съобщение за промяна на датата на отваряне на офертите

Публикувано на 02.01.2019, 18:57 Изтегли PDF (1278 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение

Публикувано на 03.01.2019, 11:56 Изтегли PDF (676 KB)

Протокол

Публикувано на 31.01.2019, 15:04 Изтегли PDF (852 KB)

Решение за избор на изпълнител

Публикувано на 31.01.2019, 15:08 Изтегли PDF (602 KB)

Договор и приложения по ОП № 1

Публикувано на 20.02.2019, 16:49 Изтегли PDF (10758 KB)

Договор и приложения по ОП № 2

Публикувано на 20.02.2019, 16:51 Изтегли PDF (8745 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 20.02.2019, 16:52 Изтегли PDF (866 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 1

Публикувано на 11.03.2020, 15:00 Изтегли PDF (442 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 2

Публикувано на 11.03.2020, 15:01 Изтегли PDF (438 KB)