logo
Skip to content

Договаряне без предварително обявление • Достъп и пренос на електрическа енергия до/през електроразпределителната мрежа за недвижимите имоти на Българската народна банка, по четири обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0045


Документи


Решение за откриване на обществена поръчка

Публикувано на 11.12.2018, 17:30 Изтегли PDF (778 KB)

Становище от АОП

Публикувано на 10.01.2019, 17:46 Изтегли PDF (190 KB)

Решение за прекратяване на процедурата

Публикувано на 15.04.2019, 10:19 Изтегли PDF (577 KB)

Договор и приложения по ОП № 1

Публикувано на 17.04.2019, 15:29 Изтегли PDF (8599 KB)

Договор и приложения по ОП № 2

Публикувано на 17.04.2019, 15:30 Изтегли PDF (6473 KB)

Договор и приложения по ОП № 3

Публикувано на 17.04.2019, 15:31 Изтегли PDF (2112 KB)

Обявление за възложена поръчка по ОП №№ 1, 2 и 3

Публикувано на 17.04.2019, 15:32 Изтегли PDF (1008 KB)

Обявление за възложена поръчка по ОП № 4

Публикувано на 07.05.2019, 11:29 Изтегли PDF (930 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 1

Публикувано на 24.04.2024, 11:01 Изтегли PDF (284 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 2

Публикувано на 24.04.2024, 11:03 Изтегли PDF (285 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 3

Публикувано на 24.04.2024, 11:04 Изтегли PDF (324 KB)