logo
Skip to content

Пряко договаряне • Доставка на работно и униформено облекло за служителите на БНБ по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0046


Документи


Решение за откриване на обществена поръчка

Публикувано на 21.12.2018, 12:33 Изтегли PDF (736 KB)

Покана

Публикувано на 21.12.2018, 12:35 Изтегли ZIP (2423 KB)

Протокол № 1 по ОП № 3

Публикувано на 24.01.2019, 16:32 Изтегли PDF (709 KB)

Съобщение за промяна на датата за провеждане на договаряне

Публикувано на 31.01.2019, 16:54 Изтегли PDF (590 KB)

Протокол № 1 по ОП № 1

Публикувано на 04.02.2019, 18:24 Изтегли PDF (713 KB)

Протокол № 1 по ОП № 2

Публикувано на 04.02.2019, 18:25 Изтегли PDF (725 KB)

Протокол № 2 по ОП № 3

Публикувано на 04.02.2019, 18:25 Изтегли PDF (622 KB)

Протокол от проведено договаряне по ОП № 1

Публикувано на 04.02.2019, 18:28 Изтегли PDF (586 KB)

Протокол от проведено договаряне по ОП № 2

Публикувано на 04.02.2019, 18:28 Изтегли PDF (582 KB)

Протокол от проведено договаряне по ОП № 3

Публикувано на 04.02.2019, 18:29 Изтегли PDF (627 KB)

Доклад

Публикувано на 04.02.2019, 18:30 Изтегли PDF (1017 KB)

Решение за избор на изпълнител

Публикувано на 04.02.2019, 18:30 Изтегли PDF (587 KB)

Договор и приложения по ОП №№ 1 и 2

Публикувано на 27.02.2019, 15:46 Изтегли PDF (13195 KB)

Договор и приложения по ОП № 3

Публикувано на 27.02.2019, 15:48 Изтегли PDF (5436 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 27.02.2019, 15:49 Изтегли PDF (915 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП №№ 1 и 2

Публикувано на 02.03.2021, 16:31 Изтегли PDF (1871 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 3

Публикувано на 02.03.2021, 16:34 Изтегли PDF (2112 KB)