logo
Skip to content

Събиране на оферти с обява • Подновяване на абонамент за достъп до електронно съдържание на онлайн база данни за финансова информация за публични и частни компании в Централна и Източна Европа AMADEUS (или еквивалент) за 2019 г.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9082320


Документи


Обява за обществена поръчка

Публикувано на 24.10.2018, 16:42 Изтегли PDF (773 KB)

Документация за поръчката

Публикувано на 24.10.2018, 16:43 Изтегли ZIP (273 KB)

Информация за удължаване срока за получаване на оферти

Публикувано на 31.10.2018, 17:46 Изтегли PDF (581 KB)

Съобщение за прекратяване

Публикувано на 08.11.2018, 17:51 Изтегли PDF (1753 KB)