logo
Skip to content

Събиране на оферти с обява • Подновяване на абонамент за достъп до електронно съдържание на онлайн база данни за финансова информация за публични и частни компании в Централна и Източна Европа AMADEUS (или еквивалент) за 2019 г.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9083605


Документи


Обява за обществена поръчка

Публикувано на 28.11.2018, 14:37 Изтегли PDF (767 KB)

Документация за поръчката

Публикувано на 28.11.2018, 14:37 Изтегли ZIP (278 KB)

Информация за удължаване срока за получаване на оферти

Публикувано на 06.12.2018, 16:51 Изтегли PDF (579 KB)

Протокол

Публикувано на 14.01.2019, 15:38 Изтегли PDF (717 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 14.03.2019, 17:19 Изтегли PDF (1570 KB)