logo
Skip to content

Събиране на оферти с обява • Абонаментно обслужване на информационнa системa за управление на човешките ресурси и работната заплата в Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9084427


Документи


Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

Публикувано на 19.12.2018, 18:08 Изтегли PDF (832 KB)

Документация за поръчката

Публикувано на 19.12.2018, 18:09 Изтегли ZIP (319 KB)

Информация за удължаване срока за получаване на оферти

Публикувано на 03.01.2019, 17:12 Изтегли PDF (583 KB)

Протокол

Публикувано на 22.01.2019, 14:35 Изтегли PDF (772 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 14.02.2019, 15:16 Изтегли PDF (2669 KB)