logo
Skip to content

Събиране на оферти с обява • Абонаментно обслужване на информационна система за управление на човешките ресурси и работната заплата в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9072236


Документи


Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

Публикувано на 16.01.2018, 16:16 Изтегли PDF (786 KB)

Документация за поръчката

Публикувано на 16.01.2018, 16:20 Изтегли ZIP (295 KB)

Информация за удължаване срока за получаване на оферти

Публикувано на 23.01.2018, 17:01 Изтегли PDF (581 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 02.02.2018, 15:42 Изтегли PDF (690 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 09.02.2018, 16:47 Изтегли PDF (654 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 08.03.2018, 12:37 Изтегли PDF (2529 KB)