logo
Skip to content

Събиране на оферти с обява • Абонамент за поддръжка на продукти от фирмата Symantec и осигуряване на помощ при възникване на кризи

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9073854


Документи


Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

Публикувано на 14.03.2018, 17:56 Изтегли PDF (1304 KB)

Документация за поръчката

Публикувано на 14.03.2018, 18:01 Изтегли ZIP (239 KB)

Информация за удължаване срока за получаване на оферти

Публикувано на 21.03.2018, 17:17 Изтегли PDF (140 KB)

Протокол

Публикувано на 28.03.2018, 17:43 Изтегли PDF (704 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 17.04.2018, 16:31 Изтегли PDF (1485 KB)