logo
Skip to content

Събиране на оферти с обява • Осъществяване на невъоръжена физическа охрана в обекти на Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9077454


Документи


Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

Публикувано на 19.06.2018, 18:44 Изтегли PDF (392 KB)

Документация за поръчката

Публикувано на 19.06.2018, 18:45 Изтегли ZIP (292 KB)

Информация за удължаване срока за получаване на оферти

Публикувано на 26.06.2018, 17:31 Изтегли PDF (82 KB)

Протокол

Публикувано на 03.07.2018, 16:53 Изтегли PDF (767 KB)

Съобщение за прекратяване на ОП № 1

Публикувано на 12.07.2018, 17:51 Изтегли PDF (1045 KB)