logo
Skip to content

Събиране на оферти с обява • Осигуряване на комуникационни услуги за ползване оборудване за радиовръзка на Българска народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9077855


Документи


Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

Публикувано на 28.06.2018, 16:41 Изтегли PDF (739 KB)

Документация за поръчката

Публикувано на 28.06.2018, 16:42 Изтегли ZIP (303 KB)

Информация за удължаване срока за получаване на оферти

Публикувано на 06.07.2018, 17:28 Изтегли PDF (581 KB)

Протокол

Публикувано на 10.07.2018, 16:58 Изтегли PDF (722 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 08.08.2018, 17:44 Изтегли PDF (1345 KB)