logo
Skip to content

Събиране на оферти с обява • Техническа експертиза на актуалното състояние на колона № 54 на централното стълбище на сградата на БНБ на пл. „Княз Александър I“ № 1 в гр. София и изпълнение на предложените мерки за временнo укрепване /консервация/ на колоната

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9078579


Документи


Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

Публикувано на 17.07.2018, 18:03 Изтегли PDF (921 KB)

Документация за поръчката

Публикувано на 17.07.2018, 18:03 Изтегли ZIP (3532 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 24.07.2018, 19:02 Изтегли PDF (820 KB)

Информация за удължаване срока за получаване на оферти

Публикувано на 27.07.2018, 16:19 Изтегли PDF (575 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 27.07.2018, 16:20 Изтегли PDF (632 KB)

Съобщение за прекратяване

Публикувано на 01.08.2018, 17:32 Изтегли PDF (549 KB)