logo
Skip to content

Събиране на оферти с обява • Осигуряване на софтуерна и хардуерна абонаментна поддръжка на място в режим 7x24 на продукти на Check Point за една година

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9078678


Документи


Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

Публикувано на 19.07.2018, 16:25 Изтегли PDF (770 KB)

Документация за поръчката

Публикувано на 19.07.2018, 16:25 Изтегли ZIP (334 KB)

Информация за удължаване срока за получаване на оферти

Публикувано на 26.07.2018, 16:56 Изтегли PDF (579 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 30.07.2018, 12:52 Изтегли PDF (549 KB)

Протокол

Публикувано на 07.08.2018, 18:07 Изтегли PDF (373 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 27.08.2018, 14:51 Изтегли PDF (1650 KB)