logo
Skip to content

Събиране на оферти с обява • Провеждане на медицински прегледи и изследвания на работещите в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9079329


Документи


Обява за обществена поръчка

Публикувано на 06.08.2018, 18:47 Изтегли PDF (798 KB)

Документация за поръчката

Публикувано на 06.08.2018, 18:49 Изтегли ZIP (355 KB)

Протокол

Публикувано на 21.09.2018, 17:47 Изтегли PDF (1296 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 12.10.2018, 17:15 Изтегли PDF (6152 KB)