logo
Skip to content

Събиране на оферти с обява • Доставка на 2 (два) броя монетосортиращи машини

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9081208


Документи


Обява за обществена поръчка

Публикувано на 26.09.2018, 18:00 Изтегли PDF (382 KB)

Документация за поръчката

Публикувано на 26.09.2018, 18:01 Изтегли ZIP (252 KB)

Информация за удължаване срока за получаване на оферти

Публикувано на 16.10.2018, 17:31 Изтегли PDF (597 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 29.10.2018, 17:10 Изтегли PDF (339 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 05.11.2018, 17:27 Изтегли PDF (724 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 05.12.2018, 16:26 Изтегли PDF (6174 KB)