logo
Skip to content

Събиране на оферти с обява • Доставка, внедряване и гаранционна поддръжка на непрекъсваеми захранващи устройства (UPS) и електронни превключватели (ATS) за нуждите на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9081805


Документи


Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

Публикувано на 11.10.2018, 18:13 Изтегли PDF (772 KB)

Документация за поръчката

Публикувано на 11.10.2018, 18:14 Изтегли ZIP (298 KB)

Информация за удължаване срока за получаване на оферти

Публикувано на 18.10.2018, 17:50 Изтегли PDF (580 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 22.10.2018, 17:24 Изтегли PDF (573 KB)

Протокол

Публикувано на 30.10.2018, 18:11 Изтегли PDF (814 KB)