logo
Skip to content

Открита процедура • Абонаментна поддръжка на копирни машини, печатащи, сканиращи и мултифункционални устройства в сградите на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0001


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 21.01.2019, 15:56 Изтегли PDF (690 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 21.01.2019, 15:57 Изтегли PDF (1153 KB)

Документация

Публикувано на 22.01.2019, 12:09 Изтегли ZIP (520 KB)

Протокол

Публикувано на 12.03.2019, 15:23 Изтегли PDF (1392 KB)

Доклад

Публикувано на 12.03.2019, 15:24 Изтегли PDF (1430 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 12.03.2019, 15:25 Изтегли PDF (1103 KB)

Договор и приложения по ОП № 1

Публикувано на 15.04.2019, 11:24 Изтегли PDF (2475 KB)

Договор и приложения по ОП № 2

Публикувано на 15.04.2019, 11:29 Изтегли PDF (2297 KB)

Договор и приложения по ОП № 3

Публикувано на 15.04.2019, 11:29 Изтегли PDF (9397 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 15.04.2019, 11:30 Изтегли PDF (986 KB)

Обявление за приключване на договор ОП № 1

Публикувано на 23.04.2020, 09:18 Изтегли PDF (2676 KB)

Обявление за приключване на договор ОП № 2

Публикувано на 17.06.2020, 16:59 Изтегли PDF (236 KB)

Обявление за приключване на договор ОП № 3

Публикувано на 11.08.2020, 16:49 Изтегли PDF (392 KB)