logo
Skip to content

Пряко договаряне • Абонаментно обслужване, развитие, допълнителни услуги и възможност за закупуване допълнителни лицензи за информационна система „Микси“ за срок от четири години

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0002


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 21.01.2019, 16:13 Изтегли PDF (269 KB)

Покана и приложения

Публикувано на 21.01.2019, 16:14 Изтегли ZIP (1295 KB)

Протокол

Публикувано на 07.02.2019, 18:22 Изтегли PDF (698 KB)

Доклад

Публикувано на 07.02.2019, 18:22 Изтегли PDF (708 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 07.02.2019, 18:23 Изтегли PDF (594 KB)

Рамково споразумение и приложения

Публикувано на 27.02.2019, 15:50 Изтегли PDF (6204 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 27.02.2019, 15:53 Изтегли PDF (830 KB)

Искане за допълване на оферта и приложения

Публикувано на 27.02.2019, 15:53 Изтегли ZIP (823 KB)

Протокол

Публикувано на 14.03.2019, 15:31 Изтегли PDF (614 KB)

Доклад

Публикувано на 14.03.2019, 15:32 Изтегли PDF (653 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 14.03.2019, 15:33 Изтегли PDF (588 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 28.03.2019, 17:23 Изтегли PDF (14490 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 28.03.2019, 17:26 Изтегли PDF (826 KB)

Искане за допълване на оферта и приложения

Публикувано на 05.07.2021, 14:58 Изтегли ZIP (7028 KB)

Протокол

Публикувано на 20.07.2021, 17:40 Изтегли PDF (452 KB)

Доклад

Публикувано на 20.07.2021, 17:40 Изтегли PDF (1884 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 20.07.2021, 17:41 Изтегли PDF (1885 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 09.08.2021, 14:03 Изтегли PDF (2441 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 09.08.2021, 14:04 Изтегли PDF (10277 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 24.04.2023, 16:37 Изтегли PDF (281 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 23.05.2023, 10:20 Изтегли PDF (284 KB)

Обявление за приключване на рамково споразумение

Публикувано на 23.05.2023, 10:20 Изтегли PDF (279 KB)