logo
Skip to content

Публично състезание • Застраховане на служителите на Българска народна банка и други застраховки за срок от една година по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0003


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 22.01.2019, 14:56 Изтегли PDF (708 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 22.01.2019, 15:01 Изтегли PDF (479 KB)

Документация

Публикувано на 22.01.2019, 15:02 Изтегли ZIP (378 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Публикувано на 28.01.2019, 17:28 Изтегли PDF (410 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Публикувано на 18.02.2019, 18:07 Изтегли PDF (668 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 11.03.2019, 14:50 Изтегли PDF (721 KB)

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Публикувано на 18.03.2019, 17:06 Изтегли PDF (553 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 26.03.2019, 16:21 Изтегли PDF (882 KB)

Протокол № 3

Публикувано на 26.03.2019, 16:22 Изтегли PDF (959 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 26.03.2019, 16:25 Изтегли PDF (784 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 30.04.2019, 17:12 Изтегли PDF (24204 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 30.04.2019, 17:12 Изтегли PDF (908 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 05.06.2020, 10:04 Изтегли PDF (4605 KB)