logo
Skip to content

Открита процедура • Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (средно и ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за недвижимите имоти на Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0004


Документи


Решение за откриване на обществена поръчка

Публикувано на 18.02.2019, 12:14 Изтегли PDF (701 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 18.02.2019, 12:15 Изтегли PDF (884 KB)

Документация

Публикувано на 18.02.2019, 12:16 Изтегли ZIP (291 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 01.03.2019, 17:55 Изтегли PDF (621 KB)

Протокол

Публикувано на 10.04.2019, 10:59 Изтегли PDF (1642 KB)

Доклад

Публикувано на 10.04.2019, 11:00 Изтегли PDF (1663 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 10.04.2019, 11:00 Изтегли PDF (623 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 13.05.2019, 11:56 Изтегли PDF (725 KB)

Договор

Публикувано на 13.05.2019, 11:57 Изтегли PDF (53007 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 30.06.2020, 17:33 Изтегли PDF (385 KB)