logo
Skip to content

Открита процедура • Абонаментно обслужване и техническо и функционално развитие на Системата за управление и контрол на наличните пари и Националната система за мониторинг на фалшификати на Националния център за анализ в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0005


Документи


Решение за откриване на обществена поръчка

Публикувано на 18.02.2019, 16:56 Изтегли PDF (748 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 18.02.2019, 16:57 Изтегли PDF (930 KB)

Документация

Публикувано на 18.02.2019, 16:58 Изтегли ZIP (8460 KB)

Протокол

Публикувано на 12.04.2019, 17:34 Изтегли PDF (1021 KB)

Доклад

Публикувано на 12.04.2019, 17:35 Изтегли PDF (1050 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 12.04.2019, 17:36 Изтегли PDF (782 KB)

Искане за допълване на оферта и приложения

Публикувано на 02.05.2019, 18:45 Изтегли ZIP (6393 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 07.05.2019, 13:36 Изтегли PDF (428 KB)

Рамково споразумение

Публикувано на 07.05.2019, 13:37 Изтегли PDF (6644 KB)

Протокол

Публикувано на 16.05.2019, 16:04 Изтегли PDF (665 KB)

Доклад

Публикувано на 16.05.2019, 16:06 Изтегли PDF (690 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 16.05.2019, 16:06 Изтегли PDF (593 KB)

Договор за абонаментно обслужване и приложения

Публикувано на 12.06.2019, 11:00 Изтегли PDF (23740 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 12.06.2019, 11:04 Изтегли PDF (787 KB)

Искане за допълване на оферта и приложения

Публикувано на 13.09.2019, 17:34 Изтегли ZIP (5460 KB)

Протокол

Публикувано на 26.09.2019, 17:22 Изтегли PDF (228 KB)

Доклад

Публикувано на 26.09.2019, 17:22 Изтегли PDF (254 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 26.09.2019, 17:23 Изтегли PDF (135 KB)

Договор за развитие и приложения

Публикувано на 28.10.2019, 11:31 Изтегли PDF (5086 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 28.10.2019, 11:32 Изтегли PDF (791 KB)

Искане за допълване на оферта и приложения

Публикувано на 16.04.2021, 15:49 Изтегли ZIP (33068 KB)

Протокол

Публикувано на 29.04.2021, 14:28 Изтегли PDF (423 KB)

Доклад

Публикувано на 29.04.2021, 14:29 Изтегли PDF (1829 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 29.04.2021, 14:30 Изтегли PDF (2140 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 31.05.2021, 15:48 Изтегли PDF (4989 KB)

Договор

Публикувано на 31.05.2021, 15:48 Изтегли PDF (187475 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 28.03.2022, 16:39 Изтегли PDF (181 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 18.01.2023, 14:43 Изтегли PDF (276 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 29.06.2023, 17:11 Изтегли PDF (276 KB)

Обявление за приключване на рамково споразумение

Публикувано на 05.07.2023, 14:53 Изтегли PDF (278 KB)