logo
Skip to content

Публично състезание • Доставка на нови лицензи за програмни продукти на Micro Focus (или еквивалент) с включена абонаментна софтуерна поддръжка и осигуряване на абонаментна софтуерна поддръжка на притежавани от БНБ лицензи за програмни продукти на Micro Focus, за срок от 1 (една) година, по две обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0006


Документи


Решение за откриване на обществена поръчка

Публикувано на 25.02.2019, 17:20 Изтегли PDF (692 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 25.02.2019, 17:21 Изтегли PDF (910 KB)

Документация

Публикувано на 25.02.2019, 17:22 Изтегли ZIP (326 KB)

Протокол

Публикувано на 11.04.2019, 14:18 Изтегли PDF (1227 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 11.04.2019, 14:19 Изтегли PDF (773 KB)

Договор и приложения по ОП № 1

Публикувано на 16.05.2019, 15:59 Изтегли PDF (1613 KB)

Договор и приложения по ОП № 2

Публикувано на 16.05.2019, 16:01 Изтегли PDF (1628 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 16.05.2019, 16:02 Изтегли PDF (862 KB)

Обявление за приключване на договор ОП № 1

Публикувано на 11.11.2020, 15:40 Изтегли PDF (2946 KB)

Обявление за приключване на договор ОП № 2

Публикувано на 11.11.2020, 15:44 Изтегли PDF (2788 KB)