logo
Skip to content

Открита процедура • Софтуерна актуализация на машини по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0008


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 04.03.2019, 16:35 Изтегли PDF (707 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 04.03.2019, 16:36 Изтегли PDF (1050 KB)

Документация

Публикувано на 05.03.2019, 16:36 Изтегли ZIP (541 KB)

Съобщение за удължаване на срок за предоставяне на оферти

Публикувано на 04.04.2019, 17:47 Изтегли PDF (89 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение

Публикувано на 08.04.2019, 16:47 Изтегли PDF (665 KB)

Протокол

Публикувано на 25.04.2019, 16:14 Изтегли PDF (794 KB)

Доклад

Публикувано на 25.04.2019, 16:15 Изтегли PDF (822 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 25.04.2019, 16:15 Изтегли PDF (592 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 13.05.2019, 12:02 Изтегли PDF (1420 KB)

Обявление за възложена поръчка по ОП № 3

Публикувано на 27.05.2019, 11:22 Изтегли PDF (1417 KB)

Договор и приложения по ОП № 3

Публикувано на 27.05.2019, 11:23 Изтегли PDF (6426 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 3

Публикувано на 26.05.2021, 16:54 Изтегли PDF (3111 KB)