logo
Skip to content

Публично състезание • Осигуряване на софтуерна и хардуерна абонаментна поддръжка на място в режим 7х24 на продукти на Check Point за една година и доставка на Check Point (или еквивалент) оборудване

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0009


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 01.03.2019, 14:52 Изтегли PDF (716 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 01.03.2019, 14:53 Изтегли PDF (944 KB)

Документация

Публикувано на 01.03.2019, 14:54 Изтегли ZIP (344 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Публикувано на 22.03.2019, 17:23 Изтегли PDF (660 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 28.03.2019, 16:10 Изтегли PDF (590 KB)

Протокол

Публикувано на 11.04.2019, 14:49 Изтегли PDF (837 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 11.04.2019, 14:54 Изтегли PDF (620 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 13.05.2019, 15:34 Изтегли PDF (1011 KB)

Договор ОП № 1

Публикувано на 13.05.2019, 15:35 Изтегли PDF (3428 KB)

Договор ОП № 2

Публикувано на 13.05.2019, 15:36 Изтегли PDF (9898 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 1

Публикувано на 13.07.2020, 11:08 Изтегли PDF (421 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 2

Публикувано на 16.09.2020, 17:01 Изтегли PDF (2806 KB)