logo
Skip to content

Публично състезание • Застраховане на имуществото на БНБ, включващо дълготрайни материални активи (ДМА), материални запаси и моторни превозни средства по две обособени позиции за срок от 1 (една) година

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0012


Документи


Решение за откриване на обществена поръчка

Публикувано на 09.04.2019, 15:50 Изтегли PDF (703 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 09.04.2019, 15:52 Изтегли PDF (922 KB)

Документация

Публикувано на 09.04.2019, 15:53 Изтегли ZIP (1063 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 16.04.2019, 18:27 Изтегли PDF (579 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 19.04.2019, 16:35 Изтегли PDF (609 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 22.05.2019, 16:45 Изтегли PDF (948 KB)

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Публикувано на 28.05.2019, 16:35 Изтегли PDF (549 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 03.06.2019, 19:15 Изтегли PDF (1054 KB)

Протокол № 3

Публикувано на 03.06.2019, 19:29 Изтегли PDF (2024 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 03.06.2019, 19:31 Изтегли PDF (863 KB)

Договор и приложения по ОП № 1

Публикувано на 28.06.2019, 15:52 Изтегли PDF (3900 KB)

Договор и приложения по ОП № 2

Публикувано на 28.06.2019, 16:12 Изтегли PDF (21314 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 28.06.2019, 16:13 Изтегли PDF (864 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 1

Публикувано на 30.09.2020, 14:17 Изтегли PDF (2909 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 2

Публикувано на 13.05.2021, 17:08 Изтегли PDF (1812 KB)