logo
Skip to content

Пряко договаряне • Застраховане служителите на БНБ при служебни командировки или обучения и специализации в чужбина

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0013


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 22.04.2019, 14:40 Изтегли PDF (702 KB)

Покана и приложения

Публикувано на 22.04.2019, 14:41 Изтегли ZIP (1285 KB)

Протокол

Публикувано на 22.05.2019, 16:10 Изтегли PDF (1195 KB)

Протокол от проведено договаряне

Публикувано на 22.05.2019, 16:11 Изтегли PDF (573 KB)

Доклад

Публикувано на 22.05.2019, 16:11 Изтегли PDF (756 KB)

Решение за избор на изпълнител

Публикувано на 22.05.2019, 16:12 Изтегли PDF (602 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 13.06.2019, 16:20 Изтегли PDF (1637 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 13.06.2019, 16:22 Изтегли PDF (808 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 14.08.2020, 16:30 Изтегли PDF (409 KB)