logo
Skip to content

Договаряне без предварително обявление • Доставка на сензори (детектори) за проверка на защитен елемент „M“ в българските банкноти по две обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0014


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 08.05.2019, 14:02 Изтегли PDF (522 KB)

Покана

Публикувано на 08.05.2019, 14:03 Изтегли ZIP (1064 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 23.05.2019, 16:41 Изтегли PDF (679 KB)

Съобщение за провеждане на преговори

Публикувано на 04.06.2019, 15:43 Изтегли PDF (545 KB)

Становище на АОП

Публикувано на 10.06.2019, 09:50 Изтегли PDF (48 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 12.06.2019, 12:58 Изтегли PDF (698 KB)

Протокол № 3

Публикувано на 12.06.2019, 13:00 Изтегли PDF (661 KB)

Доклад

Публикувано на 12.06.2019, 13:01 Изтегли PDF (901 KB)

Решение за избор на изпълнител

Публикувано на 12.06.2019, 13:02 Изтегли PDF (590 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 15.07.2019, 12:19 Изтегли PDF (740 KB)

Договор и приложения по ОП № 1

Публикувано на 15.07.2019, 12:19 Изтегли PDF (55730 KB)

Договор и приложения по ОП № 2

Публикувано на 15.07.2019, 12:20 Изтегли PDF (3007 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 1

Публикувано на 07.08.2020, 16:02 Изтегли PDF (398 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 2

Публикувано на 07.08.2020, 16:04 Изтегли PDF (423 KB)