logo
Skip to content

Договаряне без предварително обявление • Техническа поддръжка на Oracle лицензи за нуждите на Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0015


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 30.05.2019, 16:55 Изтегли PDF (728 KB)

Техническа спецификация

Публикувано на 30.05.2019, 16:57 Изтегли PDF (591 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 15.07.2019, 12:23 Изтегли PDF (637 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 15.07.2019, 12:24 Изтегли PDF (12381 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 15.07.2020, 17:00 Изтегли PDF (326 KB)