logo
Skip to content

Пряко договаряне • Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води в сградите на БНБ в гр. София, гр. Плевен, гр. Луковит, с. Радомирци, гр. Трявна, гр. Варна, гр. Приморско, гр. Смолян и гр. Пловдив

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0016


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 07.06.2019, 16:54 Изтегли PDF (792 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 24.07.2019, 15:49 Изтегли PDF (1310 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 24.07.2019, 18:18 Изтегли ZIP (9034 KB)