logo
Skip to content

Публично състезание • Доставка на хигиенни материали, препарати и други консумативи за срок от 1 (една) година

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0017


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 18.06.2019, 17:04 Изтегли PDF (742 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 18.06.2019, 17:24 Изтегли PDF (1502 KB)

Документация

Публикувано на 18.06.2019, 17:26 Изтегли ZIP (415 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Публикувано на 10.07.2019, 14:39 Изтегли PDF (437 KB)

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Публикувано на 29.07.2019, 16:04 Изтегли PDF (571 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 02.08.2019, 18:42 Изтегли PDF (1412 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 02.08.2019, 18:44 Изтегли PDF (1639 KB)

Решение за избор на изпълнител

Публикувано на 02.08.2019, 18:45 Изтегли PDF (1027 KB)

Обявление за възложена поръчка по ОП № 7, 8, 10 и 12

Публикувано на 16.08.2019, 13:02 Изтегли PDF (1277 KB)

Договор и приложения по ОП № 14

Публикувано на 11.09.2019, 15:16 Изтегли PDF (1511 KB)

Договор и приложения по ОП № 1

Публикувано на 11.09.2019, 16:05 Изтегли PDF (2373 KB)

Договор и приложения по ОП № 13

Публикувано на 11.09.2019, 16:06 Изтегли PDF (1222 KB)

Обявление за възложена поръчка по ОП №№ 1, 13 и 14

Публикувано на 11.09.2019, 16:06 Изтегли PDF (1265 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 1

Публикувано на 29.01.2021, 17:13 Изтегли PDF (1875 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 13

Публикувано на 29.01.2021, 17:14 Изтегли PDF (1910 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 14

Публикувано на 29.01.2021, 17:15 Изтегли PDF (1837 KB)