logo
Skip to content

Публично състезание • Доставка на хигиенни и санитарни материали за кухненски блок

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0018


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 19.06.2019, 15:58 Изтегли PDF (707 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 19.06.2019, 15:58 Изтегли PDF (855 KB)

Документация

Публикувано на 19.06.2019, 15:59 Изтегли ZIP (201 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Публикувано на 10.07.2019, 17:44 Изтегли PDF (380 KB)

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Публикувано на 30.07.2019, 12:14 Изтегли PDF (569 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 02.08.2019, 18:47 Изтегли PDF (679 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 02.08.2019, 18:49 Изтегли PDF (827 KB)

Решение за избор на изпълнител

Публикувано на 02.08.2019, 18:50 Изтегли PDF (582 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 30.08.2019, 16:44 Изтегли PDF (1707 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 30.08.2019, 16:57 Изтегли PDF (1301 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 29.01.2021, 17:08 Изтегли PDF (2464 KB)