logo
Skip to content

Договаряне без предварително обявление • Доставка и монтаж на климатична техника в работните помещения на втори и трети етаж източно крило, заседателна зала на първи етаж и техническите помещения в сградата на БНБ, пл. „Княз Александър I” № 1, гр. София

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0020


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 03.07.2019, 17:07 Изтегли PDF (474 KB)

Покани и документация

Публикувано на 03.07.2019, 17:08 Изтегли ZIP (4840 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 25.07.2019, 17:53 Изтегли PDF (822 KB)

Съобщение за провеждане на преговори

Публикувано на 25.07.2019, 17:54 Изтегли PDF (549 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 02.08.2019, 18:33 Изтегли PDF (1104 KB)

Протокол № 3

Публикувано на 02.08.2019, 18:37 Изтегли PDF (756 KB)

Доклад

Публикувано на 02.08.2019, 18:38 Изтегли PDF (1556 KB)

Решение за избор на изпълнител

Публикувано на 02.08.2019, 18:39 Изтегли PDF (642 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 16.09.2019, 11:55 Изтегли PDF (2797 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 16.09.2019, 11:56 Изтегли PDF (836 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 23.10.2023, 17:19 Изтегли PDF (281 KB)