logo
Skip to content

Открита процедура • Поддръжка на банкнотообработващи системи марка DeLaRue, модел CPS 1500 5/4 и спомагателно оборудване към тях по две обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0021


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 15.07.2019, 12:29 Изтегли PDF (722 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 15.07.2019, 12:29 Изтегли PDF (903 KB)

Документация

Публикувано на 15.07.2019, 12:29 Изтегли ZIP (260 KB)

Съобщение за удължаване на срок за предоставяне на оферти

Публикувано на 15.08.2019, 18:37 Изтегли PDF (564 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Публикувано на 19.08.2019, 12:08 Изтегли PDF (671 KB)

Протокол

Публикувано на 10.09.2019, 17:14 Изтегли PDF (843 KB)

Доклад

Публикувано на 10.09.2019, 17:16 Изтегли PDF (875 KB)

Решение за избор на изпълнител

Публикувано на 10.09.2019, 17:17 Изтегли PDF (585 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 11.10.2019, 12:23 Изтегли PDF (1512 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 11.10.2019, 12:24 Изтегли PDF (842 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 13.01.2021, 16:45 Изтегли PDF (2075 KB)