logo
Skip to content

Открита процедура • Доставка на служебни автомобили по три обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0023


Документи


Решение за откриване на обществена поръчка

Публикувано на 05.08.2019, 12:02 Изтегли PDF (695 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 05.08.2019, 12:05 Изтегли PDF (944 KB)

Документация

Публикувано на 06.08.2019, 14:25 Изтегли ZIP (2228 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 26.08.2019, 15:31 Изтегли PDF (607 KB)

Съобщение за удължаване на срок за предоставяне на оферти

Публикувано на 05.09.2019, 16:31 Изтегли PDF (65 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Публикувано на 09.09.2019, 14:03 Изтегли PDF (673 KB)

Решение за прекратяване на ОП № 3

Публикувано на 13.09.2019, 15:54 Изтегли PDF (575 KB)

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Публикувано на 24.09.2019, 17:05 Изтегли PDF (551 KB)

Обявление за възложена поръчка по ОП № 3

Публикувано на 27.09.2019, 11:50 Изтегли PDF (862 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 30.09.2019, 17:26 Изтегли PDF (842 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 30.09.2019, 17:26 Изтегли PDF (736 KB)

Доклад

Публикувано на 30.09.2019, 17:29 Изтегли PDF (865 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 30.09.2019, 17:30 Изтегли PDF (155 KB)

Договор и приложения по ОП № 1

Публикувано на 04.11.2019, 10:35 Изтегли PDF (9827 KB)

Договор и приложения по ОП № 2

Публикувано на 04.11.2019, 10:36 Изтегли PDF (9033 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 04.11.2019, 10:37 Изтегли PDF (900 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 1

Публикувано на 19.01.2024, 11:55 Изтегли PDF (278 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 2

Публикувано на 19.01.2024, 11:59 Изтегли PDF (278 KB)