logo
Skip to content

Открита процедура • Развитие и абонаментно обслужване на Интегрираната статистическа информационна система (ИСИС) в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0024


Документи


Решение за откриване на обществена поръчка

Публикувано на 15.08.2019, 14:11 Изтегли PDF (700 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 15.08.2019, 14:13 Изтегли PDF (952 KB)

Документация

Публикувано на 16.08.2019, 12:51 Изтегли ZIP (1076 KB)

Съобщение за удължаване на срок за предоставяне на оферти

Публикувано на 17.09.2019, 18:54 Изтегли PDF (902 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Публикувано на 20.09.2019, 13:47 Изтегли PDF (674 KB)

Протокол

Публикувано на 21.10.2019, 17:38 Изтегли PDF (1016 KB)

Доклад

Публикувано на 21.10.2019, 17:39 Изтегли PDF (1033 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 21.10.2019, 17:41 Изтегли PDF (755 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 14.11.2019, 11:17 Изтегли PDF (586 KB)

Рамково споразумение

Публикувано на 14.11.2019, 11:17 Изтегли PDF (11296 KB)

Искане за допълване на оферта и приложения

Публикувано на 28.11.2019, 16:27 Изтегли ZIP (3903 KB)

Протокол

Публикувано на 12.12.2019, 17:26 Изтегли PDF (182 KB)

Доклад

Публикувано на 12.12.2019, 17:26 Изтегли PDF (218 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 12.12.2019, 17:28 Изтегли PDF (97 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 13.01.2020, 10:50 Изтегли PDF (588 KB)

Договор

Публикувано на 13.01.2020, 10:52 Изтегли PDF (51893 KB)

Искане за допълване на оферта и приложения

Публикувано на 05.10.2020, 17:02 Изтегли ZIP (29434 KB)

Протокол

Публикувано на 20.10.2020, 16:46 Изтегли PDF (791 KB)

Доклад

Публикувано на 20.10.2020, 16:47 Изтегли PDF (1098 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 20.10.2020, 16:47 Изтегли PDF (1876 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 13.11.2020, 11:06 Изтегли PDF (1568 KB)

Договор

Публикувано на 13.11.2020, 11:08 Изтегли PDF (21493 KB)

Искане за допълване на оферта и приложения

Публикувано на 17.03.2022, 15:33 Изтегли ZIP (116790 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 18.03.2022, 15:40 Изтегли PDF (2950 KB)

Протокол

Публикувано на 25.03.2022, 18:19 Изтегли PDF (200 KB)

Доклад

Публикувано на 25.03.2022, 18:20 Изтегли PDF (194 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 25.03.2022, 18:36 Изтегли PDF (250 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 03.05.2022, 13:16 Изтегли PDF (1762 KB)

Договор

Публикувано на 03.05.2022, 13:17 Изтегли PDF (238965 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 20.10.2023, 17:05 Изтегли PDF (278 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 12.03.2024, 14:00 Изтегли PDF (278 KB)

Обявление за приключване на рамково споразумение

Публикувано на 12.03.2024, 14:05 Изтегли PDF (277 KB)