logo
Skip to content

Открита процедура • Доставка на монетни заготовки за производство на български разменни монети с номинал 1 лев, емисия 2002 г., по две обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0025


Документи


Решение за откриване на обществена поръчка

Публикувано на 15.08.2019, 14:17 Изтегли PDF (703 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 15.08.2019, 14:18 Изтегли PDF (920 KB)

Документация

Публикувано на 16.08.2019, 13:07 Изтегли ZIP (543 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 22.08.2019, 18:07 Изтегли PDF (623 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 29.08.2019, 17:25 Изтегли PDF (577 KB)

Протокол

Публикувано на 29.10.2019, 17:43 Изтегли PDF (1179 KB)

Доклад

Публикувано на 29.10.2019, 17:43 Изтегли PDF (1201 KB)

Решение за прекратяване

Публикувано на 29.10.2019, 17:44 Изтегли PDF (743 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 05.12.2019, 10:47 Изтегли PDF (851 KB)