logo
Skip to content

Договаряне без предварително обявление • Доставка на газьол за промишлени и комунални цели 0.001% S – E5” с шифър по ЕКП 2133420011, с място на директна доставка Почивна база на БНБ „Иглика“ в гр. Смолян, за срок от 1 година

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0026


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 14.08.2019, 13:15 Изтегли PDF (765 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 12.09.2019, 11:26 Изтегли PDF (980 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 12.09.2019, 11:27 Изтегли PDF (807 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 16.09.2020, 17:03 Изтегли PDF (3014 KB)