logo
Skip to content

Открита процедура • Профилактика, сервизна поддръжка на вентилационни и климатични инсталации и съоръжения в експлоатация, с изтекъл гаранционен срок, в сгради на БНБ в град София и страната, по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0028


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 02.09.2019, 12:30 Изтегли PDF (735 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 02.09.2019, 12:31 Изтегли PDF (938 KB)

Документация

Публикувано на 02.09.2019, 12:32 Изтегли ZIP (301 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 20.09.2019, 14:46 Изтегли PDF (610 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 10.10.2019, 16:08 Изтегли PDF (917 KB)

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Публикувано на 23.10.2019, 14:12 Изтегли PDF (578 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 30.10.2019, 17:57 Изтегли PDF (777 KB)

Протокол № 3

Публикувано на 30.10.2019, 17:58 Изтегли PDF (854 KB)

Доклад

Публикувано на 30.10.2019, 17:58 Изтегли PDF (1450 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 30.10.2019, 17:59 Изтегли PDF (811 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 29.11.2019, 10:55 Изтегли PDF (2391 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 29.11.2019, 10:58 Изтегли PDF (833 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 09.03.2022, 15:39 Изтегли PDF (2122 KB)