logo
Skip to content

Открита процедура • Софтуерна актуализация на машини по две обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0029


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 09.09.2019, 11:53 Изтегли PDF (696 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 09.09.2019, 11:54 Изтегли PDF (866 KB)

Документация

Публикувано на 09.09.2019, 11:55 Изтегли ZIP (383 KB)

Съобщение за удължаване на срок за предоставяне на оферти

Публикувано на 09.10.2019, 18:55 Изтегли PDF (566 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Публикувано на 11.10.2019, 17:28 Изтегли PDF (658 KB)

Протокол

Публикувано на 08.11.2019, 15:51 Изтегли PDF (904 KB)

Доклад

Публикувано на 08.11.2019, 15:52 Изтегли PDF (916 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 08.11.2019, 15:53 Изтегли PDF (1082 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 23.12.2019, 16:53 Изтегли PDF (454 KB)

Договор ОП № 1

Публикувано на 23.12.2019, 16:54 Изтегли PDF (2125 KB)

Договор ОП № 2

Публикувано на 23.12.2019, 16:54 Изтегли PDF (1976 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 1

Публикувано на 10.01.2022, 15:46 Изтегли PDF (4646 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 2

Публикувано на 10.01.2022, 15:47 Изтегли PDF (4689 KB)