logo
Skip to content

Публично състезание • Абонамент и доставка на български и чуждестранни периодични издания (вестници, списания и бюлетини) и абонамент за достъп до съдържание на чуждестранни специализирани електронни издания за служителите в Българската народна банка през 2020 г. по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0030


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 25.09.2019, 14:31 Изтегли PDF (1194 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 25.09.2019, 14:32 Изтегли PDF (931 KB)

Документация

Публикувано на 25.09.2019, 14:33 Изтегли ZIP (342 KB)

Протокол

Публикувано на 07.11.2019, 17:46 Изтегли PDF (1055 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 07.11.2019, 17:47 Изтегли PDF (670 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 23.12.2019, 16:41 Изтегли PDF (441 KB)

Договор

Публикувано на 23.12.2019, 16:42 Изтегли PDF (1826 KB)

Обявление за възложена поръчка по ОП № 3

Публикувано на 06.02.2020, 17:07 Изтегли PDF (743 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 12.01.2021, 11:44 Изтегли PDF (5822 KB)